Chart of due diligence

Intil kombinerar unika metoder, avancerad teknik och analytisk spetskompetens för att leverera holistiska integritetsriskbedömningar av företag eller nyckelindivider. Intils Integrity Due Diligence (IDD) bedömer risker och sårbarheter relaterade till pålitlighet och moraliska principer.

Genom att värdera tidigare beteendemönster och profil byggs en bild av ett företag eller individ upp. Intil utvärderar även hur denna bild uppfattas eller skulle kunna uppfattas utåt som en del av att bedöma objektets rykte. Intils IDD kan utföras med fokus på antingen Integritet eller Rykte, men de flesta kunder uppskattar kombinationen som bedömer båda aspekterna. Gör vår IDD till en del av er due diligence-process för att ligga steget före med riskhantering.

Demonstration for humanitarian causes
A lot of code that is a bit blurry

Låt Intils smarta Cyber Due Diligence utvärdera cybersäkerhetsrisker i en strömlinjeformad och effektiv process. Genom att upptäcka glapp i säkerheten och bedöma dess risk ger vår genomlysning möjlighet att fatta bättra beslut och reducera risker. Vårt koncept kan utföras både diskret eller med subjektets involvering beroende på vilken fas det genomförs i.

Få en komplett bild av rykte och medienärvaro hos målbolaget eller -individen med Intils Reputation Due Diligence. Upptäck risker tidigt, hantera osäkerheter och fatta medvetna affärsbeslut stöttade av smarta metoder, avancerad teknik, tusentals källor och erfarna analytiker.

grid of like symbols