Intil erbjuder individuellt anpassad kalibrering av inriktning, upplösning och frekvens av monitoreringen samt rapportering för att passa era behov och målsättningar.

Kontakta oss
Chart of signals monitoring

En 360-graders bild av era risker, hot och möjligheter inom cybersäkerhet, rykte och externa händelser.

Genom en unik kombination av avancerad teknik och analytisk spetskompetens ger Signals er en 360-graders bild av era risker, 365 dagar om året. Monitorering av rykte, cybersäkerhet och integritet för att garantera att ni är uppdaterade och redo att agera i tid för att förhindra skador och förluster.

Signals finns i tre nivåer anpassade för er nuvarande situation och behov. Från relevant monitorering och varningar till en komplett leverans av fullständig information, handlingsförslag och rådgivning för att kunna hantera varje given situation.

Kontakta oss

Era återkommande exekutiva sammandrag, omedelbara varningar om röda flaggor kopplat till kritiska risker, eller monitorering av era viktigaste riskindikatorer över tid. Rätt information vid rätt tid baserat på era behov, helt enkelt. Det är smart rapportering.

Vi erbjuder Signals på tre nivåer. Nedan kan ni avgöra vilken nivå som är bäst lämpad för era behov.

Kontakta oss

display-none

S/
SAR/

Alerts

Recomendations

Monthly summary

Quarterly board report with advice & request

S/
SA/
SAR/

Varningar

Rekommendationer

Månatlig summering

Styrelserapporter varje kvartal