Med bred erfarenhet och utomordentlig analysförmåga är Intil den perfekta rådgivningspartnern inom risker och möjligheter.

Chart of advisory services

Intil är regelbundet rådgivare till kunder i anpassade partnerskap baserat på skräddarsydda undersökningar och erfarenhet. Åt vilket håll rör sig marknaden/kunder och hur förhåller sig det till era egna uppfattningar? Vilka är de viktigaste indikationerna för oss i en viss geopolitisk situation? Vad är grundorsaken bakom vår nuvarande kris? Vad gör era konkurrenter? Vilken nivå av informationssäkerhet är optimalt för er? Intil levererar rådgivning och stöd hela vägen.

För vissa kunder är det vår expertis kring upprättande av informationsprocesser eller säkerhetspostering som är mest eftertraktat. Vi utvecklas i nära samarbete med er genom rekommendationer kring organisation, flöden, verktyg, utbildning och andra centrala faktorer.

Kontakta oss