Co-founder

Mina har unik erfarenhet av arbete med informationsanalys och -inhämtning, embryot till att starta Intil tillsammans med Johan Wiktorin. I över tio år arbetade Mina, en certifierad Risk Manager med en magister i statsvetenskap, med säkerhetspolicy och anti-terror för Försvarsmakten. Ett starkt kundfokus, innovation och tillgänglighet i leveransen är centralt för Mina, oavsett om hon verkar inom privat- eller offentlig sektor. Mina drivs av att göra komplexa metoder och insamling från tusentals datapunkter enkelt. Målsättningen är att kunden ska kunna använda den nya kunskapen i tid, utan informationsöverbelastning.

Mina Nadjafi, co-founder, profile picture

Co-founder

Johan har arbetat brett med underrättelser och säkerhet i Försvarsmakter och i det privata näringslivet innan han startade Intil tillsammans med Mina Nadjafi. Som utbildad officer och Master of Competitive Intelligence är Johans fokus att omvandla information till insikter för kunder. Han kommenterar regelbundet säkerhetsfrågor i internationell och nationell media. Johan är medlem av Kungliga Krigsvetenskapsakademien sedan 2007 och är en uppskattad diskussionspartner för företagsledningar och styrelser i frågor som rör geopolitik och informationssäkerhet.

Johan Wiktorin, co-founder, profile picture